صفحه اصلی برند شناسی بالنسیاگا، انقلابی در دنیای مد