این سؤالی است که خیلی از افراد می پرسند و شاید تنها جوابی که به آن برسند ورزش و نخوردن است. اما در خیلی از موارد راهکارهای ساده تری وجود دارد. یکی از کارهایی که ممکن است شمارا چاق تر از حد معمول نشان دهد نوع پوشش است. لباسی که می پوشید ممکن است شمارا چاق و برعکس لاغر و مناسب نشان دهد. می توان گفت انتخاب مناسب لباس و ترکیب چند لباس با هم شما را لاغر نشان می دهد و لذت فراوانی برای شما ایجاد کند. ما در تگ‌موند اصول این سبک از لباس پوشیدن را به شما آموزش خواهیم داد.

دسته بندی شده در: