شروع از یک ایده ابتدایی

تاریخ آندر آرمور از روزی شروع میشود که کوین پلنک، بازیکن فوتبال آمریکایی متوجه شد که تیشرتهایی که زیر یونیفرم فوتبال میپوشد، خیلی زود کاملاً در اثر تعرق خیس میشودپلنک در شهر کوچک کنزینگتون در ایالت مریلند متولد شداو چهار برادر داشت که همگی به ورزش علاقه داشند و از کودکی در رویای فوتبالیست شدن به سر میبرداو در دانشگاه مریلند وارد تیم فوتبال شددر این دوران، پلنک و همتیمیهایش متوجه معضل سنگین شدن تیشرتهای ورزشی با عرق شده بودند.

در سال ۱۹۹۵، پلنک که دیگر یک پیشکسوت به شمار میرفت، از یک فروشگاه پارچه دیدن کرد تا برای این وضعیت چارهای پیدا کنداو در این فروشگاه یک پارچهی مصنوعی سبک یافت که به نظر میرسید سبک و خشک باقی میمانندپلنک چند تیشرت با این پارچه سفارش داد و آنها را بین بازیکنان تیم فوتبال تراپین پخش کردبسیاری از بازیکنان فوتبال به این ایده میخندیدند چرا که جنس نازک و ظریف پارچهی این تیشرت به نظر آنها چندان «مردانه»نبود؛ با این حال، خیلی زود مشخص شد که ایدهی پلنک نبوغآمیز بوده است.

آینده ی درخشان و روشن

پلنک پیشنهادات دیگر بازیکنان دربارهی طول آستین و اندازهی یقه را لحاظ کرد و نمونهی اولیهی این تیشرتها را ارتقاء داد.در سال ۱۹۹۶، پلنک اطمینان داشت که تیشرتهایی که طراحی کرده است، آیندهی درخشانی دارنداو با استفاده از پسانداز مشاغل پیشینش که به حدود ۴۰۰۰۰ دلار میرسید، رسماً برند آندر آرمور را تأسیس کردیکی از خوششانسیهای پلنک، شمار بالای دوستان و آشنایان او در لیگهای ورزشی مختلف بود.

پیشرفت روزافزون

او ابتدا بازاریابی برند خود را در بین تیمهای ورزشی دانشگاهی انجام داددانشگاه جورجیا تِک نخستین مشتری برند آندر آرمور بود، اما تیمهای فوتبال مختلف به زودی به جمع مشتریان ثابت آندر آرمور اضافه شدنددر پایان سال اول، ۵۰۰ تیشرت آندر آرمور با سبکهای مختلف فروخته شده بود (برابر با ۱۷۰۰۰ دلار در فروش). پلنک به همراه دوست و شریکش، کیپ فالکس دفتر و کارخانهی مرکزی این برند را در جنوب بالتیمور تأسیس کردند.

در سال ۱۹۹۷، آندر آرمور چند خط طراحی و تولید متنوع پوشاک راهاندازی کرد که هر یک پاسخگوی یکی از نیازهای خاص ورزشکاران بودندخطوطی شامل پوشاک مناسب آب و هوای سرد و خشن، مناسب تمام فصول و مناسب گردش در طبیعتتا پایان این سال، بسیاری از باشگاههای ورزشی جذب محصولات متفاوت این برند شده بودنددر سال ۱۹۹۸، آندر آرمور قرارداد رسمی تولید پوشاک و تجهیزات تیمهای اروپایی NFL را امضا کرددر همین سال، آندر آرمور تولیدکنندهی پوشاک ورزشی دو فیلم سینمایی مشهور راجع به فوتبال آمریکایی شد و این مسئله، لوگوی نسبتاً ناشناختهی این برند را به یک پدیدهی ملی تبدیل کرد.

همکاری با تیم های مطرح

در پایان دههی ۱۹۹۰، آندر آرمور بیش از ۲۵۰۰۰۰ قطعه پوشاک به فروش رسانده بود، اسپانسر و تولیدکنندهی رسمی پوشاک هشت تیم لیگ بیسبال، بیش از بیست تیم فوتبال آمریکایی، چهار تیم هاکی و تیم تیراندازی با تیر و کمان ایالات متحده در مسابقات المپیک تابستانی سیدنی در سال ۲۰۰۰ شده بودموفقیتهای این برند در قرن بیست و یکم با برگزیده شدن به عنوان برند پوشاک ورزشی برتر سال در سال ۲۰۰۱ و قرار گرفتن نام پلنک به عنوان یکی از ۳۰ کارآفرین برتر در لیست مجلهی بیزنس ویک، ادامه پیدا کرددر نیمهی اول ۲۰۱۰، آندر آرمور به برندی محبوب نزد نوجوانان و جوانان نیز تبدیل شده بود و الگوهای ورزشی و جوانپسند پوشاک آن، برای استفادهی روزانه مورد استقبال قرار گرفته بودند.

در حال حاضر، به رغم وجود رقابت شدید در بازار پوشاک ورزشی با حضور برندهایی همچون نایک و ریباک، آندرآرمور توانسته است با نوآوری و خلاقیتهای پیدرپی، هواداران پروپاقرص خود را حفظ کند.