برای بستن، ESC را بفشارید

سلامتی

2   مقاله
2

گاهی اوقات ممکن است بخواهید سایت خود را پشت درهای بسته قرار دهید اگر نشریه‌ای دارید که هنوز نمی‌خواهید دنیا آن را ببیند زیرا آماده راه‌اندازی نیست، می‌توانید سایت گوست خود را پشت یک عبارت عبور مشترک ساده پنهان کنید.

5 دقیقه زمان مطالعه
0

مطابق با دیدگاه زیست پزشکی، تعاریف اولیه از سلامت بر موضوع توانایی بدن برای عملکرد متمرکز بود. سلامتی به عنوان وضعیتی از عملکرد طبیعی در نظر گرفته می‌شد که می‌توانست هر از چندگاهی توسط بیماری مختل شود. نمونه ای از چنین تعریفی از سلامت است: “حالتی که با یکپارچگی آناتومیک، فیزیولوژیکی و روانی مشخص می شود. توانایی انجام نقش های ارزشمند خانوادگی، کاری و اجتماعی؛ توانایی مقابله با استرس فیزیکی،…

ادامه خواندن
8 دقیقه زمان مطالعه
0

دستیابی به سلامت و حفظ آن یک فرآیند مداوم است که هم از طریق تکامل دانش و شیوه‌های مراقبت بهداشتی و هم از طریق استراتژی‌های شخصی و مداخلات سازمان‌یافته برای سالم ماندن شکل می‌گیرد. رژیم غذایی یک راه مهم برای حفظ سلامت شخصی داشتن یک رژیم غذایی سالم است. یک رژیم غذایی سالم شامل انواع غذاهای گیاهی و حیوانی است که مواد مغذی را برای بدن شما فراهم می کند….

ادامه خواندن