صفحه اصلی بیوگرافی رنه لاکست، بنیانگذار برند لاکست