صفحه اصلی بیوگرافی مروری بر سرگذشت طراح مشهور، کریستین دیور